Замразен до септември 2013
Засега можете да разгледате 3 от разработваните случаи, описание на проекта или избрани статии.

Fraud Attempts Investigator търси съдружник/ци и/или външен инвеститор. Ако участие в подбен проект представлява интерес за Вас, моля разгледайте подробностите.
Frozen until september 2013
For now you can browse 3 of the investigated cases, a description of the project or chosen articles.

Fraud Attempts Invstigator is looking for partner(s) and/or external investor. If a participation into similar project, would be interesting for you see the details.
hosted by Powered by Biz.nf hosting

За проекта

Цели и средства
„Fraud Attempts Investigator“ е проект имащ за цел, задълбочено да разследва най-масовите схеми за интренет измами, разпращани по електронната поща, основно от тип „419 Advanced Fee Fraud (Nigerian)“. Събраните материали ще бъдат използвани за изготвянето, първоначално на помагало, а на по-късен етап на цялостана система за изучаване на чужди езици (първоначално английски). Съдържанието в последствие ще бъде качено в единна електронна библиотека, управлявана от специализиран уеб базиран софтуер, предоставящ множество предимства за потребителя. Само за илюстрация можете да разгледате примерна статия, макар и в доста несъвършен вид, с цел намаляване възможността за кражба на идея и know-how.

Малко история - причини за възникване
„Fraud Attempts Investigator“ възникна през 2011 като помощен проект, имащ за цел набирането на допълнителни средства, за разработването на едно изследване в областите на философия, културология, история и теория на цивилизациите (http://westerntwilight.free.bg/bg/).

„Fraud Attempts Investigator“ като бизнес
Проектът престана да бъде спомагателен от средата на април 2013 след прекратяването на „Изследването ...“ и сега се развива в направленията бизнес и социален проект в сферата на образованието и електронните библиотеки. Предвидените възможности за възвръщаемост са в две направления:
1. от реклама - при разглеждане и четене без регистрация и/или без заплащане и сътоветно без предоставяне на максималните удобства включени в софтуера за електронна библиотека.
2. от абонаментни такси - при разглеждане като регистриран клиент на библиотеката
На по-късен етап може да се мисли за издаване в печатен вариант.

„Fraud Attempts Investigator“ като социален и образователен проект
Проектът, освен целта да донесе възвръщаемост на своя автор (и съдружници ако има таква), има за цел да предостави цялостна платформа, за изучаване на общ и специализиран английски език, като материалите са взети от живия език, макар и този използван в централна и западна Африка. Първоначално се предвижда електронно издание адаптирано за нуждите на аудитория от Южна Америка (посетители с роден език испански и/или португалски). Идеята е срещу абонаментна такса между $3 и $10 на годишна база потребителят да си осигури, максимално адаптиран към своите нужди, достъп до съдържанието и услугите на електронната библиотека.

Съдружникът/Инвеститорът
Авторът планира да търси съдружие или финансиране в България до 30 септември 2013. След тази дата всички усилия, по намирането на съдружник или инвеститор, ще бъдат насочени навън (основно Южна Америка, Африка, Средиземноморието, BRICS), освен ако до тогава, проетктът не е номиниран като победител в конкурса Million Pound Startup, при което проектът ще бъде преместен в Лондон.

Цената
За да вземете финансово участие в проекта можете предварително да договорите или закупите правата за разпространение за определен пазар. Подробности в секциите с правата за разпространение за България и за света. Обърнете внимание на възможността за сключване на предварителен договор с възможност да се оттеглите след определен период от време, ако промените мнението си или обстоятелствата около Вас не Ви позволяват да продължите.
Разбира се можете да се вкючите и единствено като гарант (поръчител) пред подходяща търговска банка или друга кредитираща институция.


скрий  


.