Условия за участие


Остарели стойности
След 11 фев 2015 цените видими на тази страници трябва да бъдат за разглеждани като остарели. В бъдещите преговори, стойностите на правата за разпространение и другите цени ще бъдат не по-малки от 130% от стойностите публикувани на тази страница.
 
В случай, че искате да вземете финансово участие във „Fraud Attempts Investigator“ и да се възползвате от обезпечението чрез правата за разпространение или направо да ги закупите, авторът е готов да се раздели с тези за България срещу €20 000,00 (словом: двадесет хиляди евро) при разсрочено плащане, за период до 5 години и отстъпка по €1000 (словом: хиляда евро), за всяка година при предсрочно изплащане на цялата стойност. Пример: €15 000,00 (словом: петнадесет хиляди евро) при плащане в рамките на 1 календарна година от скючването на договора.
Ако искате да вземете различно от финансово участие в проекта, което предполага, че вече сте разбрали основния замисъл на проекта от описанието му и другите секции на сайта, тогава можете да отправите Вашето предложение чрез писмо до fai@jabse.com
Съдружникът/купувачът/инвеститорът на посочената цена получава правата за разпространение на изданието, както в печатен така и в електронен вариант. Като допълнение получава и копие от софтуера за елктронна библиотека, както и неговите периодични обновявания за период до 5 години. Договорът позволява на купувачът да използва софтуера неограничено и за електронни издания различни от „Fraud Attempts Investigator“
*  На този етап цената не подлежи на предоговаряне, което обаче, не изкючва предоговаряне при сключване на предварителен договор, след изтичането на периода на договора.
** Съдружникът/купувачът/инвеститорът има възможност за предварителен договор за период от 1 година, или друг период договорен между двете страни. След изтичането на този договор, има възможност за предоговаряне на цената и/или другите условия по договора. Ако ново споразумение не бъде постигнато, съдружникът/купувачът/инвеститорът има възможност да поиска въстановяване на всички вложени до момента средства и да се оттегли от съдружието/инвестицията.


$
£
Date: Sunday, March 24, 2013
Default: EUR, USD, GBP, BGN
BGN/USD: 1.5105
BGN/EUR: 1.95583 * fixed
BGN/GBP: 2.29342
към началната страница